Kategorie

Newsletter

Aktualności

Drogeria dołoży wszelkich starań, aby zadowolenie Klienta z usług było jak największe. Każdorazowo w przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń dotyczących sposobu realizacji zamówienia prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia wszystkich szczegółów dotyczących zaistniałej sytuacji.

 1. Część produktów z oferty Drogerii posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych lub instrukcjach dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 2. Reklamację produktu z tytułu niezgodności towaru z umową prosimy zgłaszać drogą pisemną na adres: Drogeria Amica ul. Warszawska 59, 09-100 Płońsk lub mailowo: reklamacje@farmia.pl. W przypadku niezgodności towaru z umową mają Państwo prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Drogeria nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań mogą się Państwo domagać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

 3. Reklamacje są przyjmowane przez Drogerię w terminie 15 dni od momentu otrzymania zamówienia przez klienta.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Aptekę przesyłki lub/i pisma reklamacyjnego, zgodnie z Ustawą o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o Zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U 2002, nr. 141, poz. 1176) oraz Ustawą o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów (Dz. U 2000, nr 22 poz. 271).

 5. W ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej z reklamowanym towarem Drogeria dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony o kolejne 14 dni.

 6. W przypadku nie uznania reklamacji za zasadną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Klienta, Drogeria nie zwraca uiszczonej opłaty. Na zlecenie przesłane w formie pisemnej odeślemy ponownie towar na koszt Klienta.

 7. Jeżeli w ciągu 14 dni Drogeria nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała je za uzasadnione.

 8. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną Drogeria dokona naprawy, wymiany towaru albo zwróci jego wartość na konto wskazane przez Klienta w ciągu 7 dni.

 9. Prosimy o przestrzeganie poniższej procedury reklamacyjnej:

 • Prosimy o przesłanie pisma reklamacyjnego, które powinno określać rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Drogerii na adres: reklamacje@farmia.pl lub Drogeria AMICA ul. Warszawska 59, 09-100 Płońsk.
 • Produkt reklamowany w przypadku niezgodności towaru z umową należy odesłać na adres Drogeria AMICA ul. Warszawska 59, 09-100 Płońsk. Prosimy, by towar opakować z należytą starannością, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia podczas transportu.

Szukaj produktu

Bestsellery

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

PayPal